Лихви и такси

ЛИХВИ И ТАКСИ НА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ "КЕШ”

При предсрочно погасяване на заема вие ще платите  лихва + такса  само за дните през които сте ползвали заема.

ПРИ ЗАЛОГ ЗА ПО-ГОЛЕМИ СУМИ ЛИХВАТА И ТАКСАТА ПОДЛЕЖАТ НА КОМЕНТАР!

Предоставения заем е за срок от 30 дни. През този период Вие може да погасите задължението си, или да подновите договора след заплащане на лихвата и таксата по него.

При залог на злато:

Сума на кредита Лихва + Такса
От 10 до 99лв. 12%
От 100 до 299лв. 10%
От 300 до 499лв. 8%
От 500 до 1000лв. 7%
Над 1000лв. по договаряне

ПРИМЕР:

Кредит Лихва + такса
за 1 седмица
Лихва + такса
за 15 дни
Лихва + такса
за 1 месец
100лв. 2.50лв. 5.00лв. 10.00лв.
Общо 102.50лв. 105.00лв. 110.00лв.

При залог на сребро, техника и други:

Сума на кредита Лихва + Такса
От 100 до 1000лв. 10%
Над 1000лв. по договаряне

При залог на сребро, техника, GSM-ми и др. за сума под 100лв., лихвата и таксата се определят според риска и ликвидността на обезпечението!

ПРИМЕР:

Кредит Лихва + такса
за 1 седмица
Лихва + такса
за 15 дни
Лихва + такса
за 1 месец
100лв. 2.50лв. 5.00лв. 10.00лв.
Общо 102.50лв. 105.00лв. 110.00лв.